BIURO RACHUNKOWE

"ATK" Anna i Tomasz Konieczny s.c.

Świadectwo Kwalifikacyjne nr 12023/1999 - Anna Helena Konieczny

O NAS

O nas

Biuro Rachunkowe ATK Anna i Tomasz Konieczny s.c. działa w Mielcu od 1994 roku. Od samego początku istnienia nasze biuro rachunkowe stara się doskonalić i podwyższać jakość świadczonych usług.

Ogromny nacisk kładziemy na dobre przygotowanie merytoryczne, rzetelność i profesjonalizm osób zatrudnionych w naszym biurze księgowym. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysoki poziom zadowolenia naszych klientów.

Ofertę naszego biura rachunkowego adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić interesy zostawiając swoją księgowość w rękach profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Działalność prowadzona przez Biuro Rachunkowe ATK objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług.

Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów nr 12023/99 uprawniającą do prowadzenia biura rachunkowego.

PROMOCJA

Dla firm rozpoczynających po raz pierwszy z nami współpracę proponujemy 50% upustu na nasze usługi księgowe przez okres dwóch pierwszych miesięcy.

Wierzymy, że jakość świadczonych przez nas usług zachęci do kontynuacji współpracy także po tym okresie.

NA CZYM POLEGA NASZA WSPÓŁPRACA

DOSTAWA DOKUMENTÓW

Dostarczacie dokumenty rozliczeniowe i pracownicze, faktury, listy obecności itp.

WERYFIKACJA

Dokumenty są weryfikowane pod kątem poprawności i zgodności z prawem.

KSIĘGOWANIE

Biuro sporządza deklaracje podatkowe i dostarcza je do odpowiednich urzędów.

WYSYŁKA WYDRUKÓW

Państwo otrzymujecie na @ gotowe wydruki przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego.

zakres działalności naszej firmy

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie sprawozdań  do GUS
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

 1. Bieżąca kontrola dostarczonych dokumentów i ewidencja operacji gospodarczych w programie księgowym
 2. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, deklaracji VAT, VAT-UE
 3. Ewidencja środków trwałych
 4. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 1. Kontrola dostarczonych dokumentów i ewidencja operacji gospodarczych w programie księgowym
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych
 3. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, dziennika, prowadzenie zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sporządzanie zestawienia wszystkich sald kont ksiąg pomocniczych, sporządzanie wydruków wszystkich zapisów
 4. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, deklaracje VAT, VAT-UE
 5. Ewidencja środków trwałych
 6. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 1. Bieżąca kontrola dostarczonych dokumentów i ewidencja operacji gospodarczych
 2. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, deklaracje VAT, VAT-UE
 3. Ewidencja środków trwałych
 4. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 1. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 2. Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K
 3. Rozliczanie Wewnątrzwspólnotowych Nabyć Towarów /WNT/
 4. Rozliczanie Wewnątrzwspólnotowych Dostaw Towarów /WDT/
 5. Sporządzanie deklaracji VAT-UE
 6. Odzyskiwanie VAT z krajów Unii Europejskiej VAT-REF
 7. Odwrotne obciążenie – rozliczanie, wypełnianie deklaracji VAT-27
 8. Sporządzanie i przesyłanie plików JPK
 1. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 2. Sporządzanie list płac, ewidencja wynagrodzeń
 3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 4. Sporządzanie deklaracji ZUS, przekazywanie deklaracji w formie elektronicznej (Płatnik)
 5. Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dotyczących pracowników – informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach

PROFESJONALNIE I KOMPLEKSOWO POPROWADZIMY KSIĘGOWOŚĆ 
TWOJEJ FIRMY, EWIDENCJE PODATKOWE ORAZ DOKUMENTACJĘ 
KADROWO – PŁACOWĄ

Biuro Rachunkowe

ZYSKUJESZ FINANSOWO

 1. Oszczędzasz na zatrudnianiu wykwalifikowanej kadry księgowej oraz kadrowej, nie ponosisz kosztów urlopów, chorobowych i szkolenia pracowników;
 2. Oszczędzasz na kosztach zastępstwa w czasie nieobecności pracownika z powodu choroby i urlopu;
 3. Oszczędzasz na wyposażeniu stanowiska pracy (komputery, drukarki, oprogramowanie).

ZYSKUJESZ WOLNY CZAS

W tym czasie możesz skupić się na sprawach biznesowych Twojej firmy, nie tracić czasu na sprawy księgowe, podatkowe i kadrowe.

ZYSKUJESZ PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ

Firmę prowadzi doświadczona księgowa, a zatrudnieni pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bieżących przepisów prawa podatkowego.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami.
Pracujemy w godzinach
od 08:00 do 16:00